Nasza praca opiera się na czterech filarach. To autorska metodologia realizacji projektów głosowych opracowana na podstawie wcześniejszych wdrożeń. Metodologia 4D. Discovery, Design, Development, Discoverability. 

01
Discovery
Analizujemy wymagania i cele marki, prowadzimy badania rynkowe oraz określamy przypadki wykorzystania technologii przez inne marki w kraju i za granicą.
Rozpoczynamy identyfikację person do wykorzystania w projekcie i określamy zakres treści, jaki jest wymagany dla projektowanej aplikacji głosowej. Dodatkowo definiujemy wymagania operacyjne (wspólnie z działem IT i właścicielem firmy), a także rekomendacje dotyczące mechanizmów promocji i wykrywalności – w porozumieniu z działem komunikacji.
03
Development
Na podstawie uzgodnionego projektu konwersacji budujemy aplikacje i wdrażamy je do wersji beta jak najszybciej. Na tym etapie angażujemy klienta w testowanie rozwiązania i dopracowujemy elementy zgłaszane podczas testów. Ta faza kończy się wdrożeniem i certyfikacją aplikacji głosowej na platformach takich jak Alexa czy Google Assistant.
02
Design
Bazując na wynikach fazy Discovery – projektujemy rozmowy, przepływy konwersacji, mechanikę rozwiązania i pracujemy z klientem nad ostatecznym zdefiniowaniem przypadków, w których aplikacja jest używana. Ta faza będzie wymagała zaangażowania klienta w testowanie rozmów, aby były naturalne i zgodne z jego oczekiwaniami.
04
Discoverability
Jeszcze przed wdrożeniem przystępujemy do pracy nad zastosowaniem odpowiednich mechanizmów wykrywalności oraz planu promocji, który wdrażamy równolegle z wdrożeniem i premierą rozwiązania dla użytkowników końcowych. Na tym etapie ściśle współpracujemy z klientem, aby w pełni wykorzystać potencjał istniejących kanałów promocyjnych.

Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.