Projekty UE

utter.one sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.

PROGRAM OPERACYJNY: Polska Wschodnia
DZIAŁANIE: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
TYTUŁ PROJEKTU: Platforma do głosowego przeszukiwania bibliotek treści, wykorzystująca algorytmy rozumienia języka
naturalnego (NLP)
CEL PROJEKTU: Projekt zakłada stworzenie narzędzia do głosowego przeszukiwania treści,wykorzystując przy tym mechanizmy natural-language understanding.
PLANOWANY EFEKT: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej, wypracowanej przez startup.

Wartość projektu: 1 238 454,00
Wartość dofinansowania: 931 515,00